Clubul de promovare a dialogului și spiritului civic JUNIMEA-SCRIPTOR – ediția nr. 182

Acasa|categorie 1 eveniment|Clubul de promovare a dialogului și spiritului civic JUNIMEA-SCRIPTOR – ediția nr. 182
Încarc Evenimente

Joi, 3 noiembrie 2022, la ora 16:00, în Parcul Copou, la sediul redacției Editurii JUNIMEA și a Revistei SCRIPTOR, se va desfășura ediția nr. 182 a Clubului de promovare a dialogului și spiritului civic JUNIMEA-SCRIPTOR.  În cadrul evenimentului, va fi prezentat volumul „Cuvinte trans-lucide” de Cristina Florescu, publicat la Editura Junimea, în colecția „Colocvialia”.

 

Vorbitori ai limbii române, nu este cazul să folosiţi atâtea cuvinte pe zi!

Sunt direct interesată să vă sfătuiesc asta. Pentru că din cuvintele Domniilor-Voastre sar sensurile ca puricii de pe căţel. Vorbele pe care le împrăştiaţi în haite care se zbenguie comunitar stârnesc scame semantice pe care eu sunt plătită de Academie să le pigulesc.

Sunt fiinţa-lexicograf. Fiinţă umană. Şi nu orice adunător de cuvinte îngră­mădite în coşuri specializate: pe meserii, pe dicţionare de dicţio­na­re, pe autori a orice, pe cum să folosim computerul pe înţelesul tuturor neînţelegătorilor. Nu. Eu fac parte dintre Lingviștii Lexicografi, meseriaşi care le adună pe TOATE. Realizez Dicţionarul Tezaur în care concentrez, analizez şi selectez vorbele spuse şi scrise de când românul s-a făcut român.

Așadar, vă rog: fiţi concişi. Laconici. Cât se poate de taciturni. Încercaţi să nu mai fiţi latini, razant-balcanici, fix sud-est europeni. Fiţi un neam reţinut, civilizat, ponderat. Nu mai e nevoie să reprezentaţi Raiul reţelelor de telefonie. Nu vă mai certaţi cu poftă televizată sub privirile avide ale gospodinelor stătute narativ.

Nu mai balamuţiţi, clevetiţi, ponegriţi, ponosluiţi, denigraţi, huliţi, mo­za­viriţi, flecăriţi, tonociţi, catigoriţi, înnegriţi, adică nu bârfiţi cum se zice cam de cinsprezece secole încoace pe româneşte!

Manifestaţi-vă la unison, luaţi-vă unul după celălalt vorbind frumos, în cor, cu text puţin şi mult refren.

Fiţi, prin urmare, un alt nat, vorbind oricare altă limbă seacă şi bine organizată. Să pot şi eu dormi liniştită, fără grija sensurilor de mâine. (Cristina Florescu)

 

                Cartea va fi prezentată de Gabriela Haja și de Bogdan Crețu.

Amfitrion al evenimentului va fi Simona Modreanu.

 

Cristina Florescu este cercetător principal I, Dr. la Institutul de Filologie Română „A. Philippide” al Academiei Române − Filiala Iaşi.

Lingvist, semantician, eseist, este coautor al Dicţionarului limbii române (Dicționar Tezaur editat sub egida Academiei Române). A publicat studii și cărți în domeniile: istoria limbii române (literare), lexicologie, semantică, stilistică, semiotică şi romanistică. Se remarcă prin anvergura cercetării, originalitate, spirit critic şi documentare minuţioasă. Conduce proiecte colective de cercetare finalizate cu publicarea marcantă a analizelor întreprinse.

Participă la proiecte naţionale şi internaţionale prestigioase – de exemplu, la realizarea dicţionarului etimologic al limbilor romanice, Dictionnaire étymologique des langues romanes (DÉRom). Susţine prelegeri, conferinţe, cursuri la universităţi şi institute de cercetare din Iaşi, Bucureşti, Cluj, Chişinău, Cahul, Innsbruck, Valencia, Nancy (ATILF).

Urmărește, prin eseuri socio-lingvistice, promovarea culturii și viața Cetății în reviste ca Echidistanțe, Revista română, Timpul, Scriptor.

Dezactiveaza titlul coloanei Mega Menu

Istoricul Junimii

Junimea a fost un curent cultural și literar, dar și o asociație culturală înființată la Iași în anul 1863 de către Iacob Negruzzi, Petre Carp, Vasile Pogor, Theodor Rosetti, Vasile Pogor și Titu Maiorescu.

Un curent literar este adeseori o simplă construcție istorică, rezultatul însumării mai multor opere și figuri, atribuite de cercetătorii acelorași înrâuriri și subsumate acelorași idealuri. Multă vreme după ce oamenii și creațiile lor au încetat să ocupe scena epocii lor și răsunetul lor s-a stins, istoricii descoperă filiații și afinități, grupând în interiorul aceluiași curent opere create în neatârnare și personalități care nu s-au cunoscut sau care s-au putut opune.

Fără îndoială că nu acesta este cazul „Junimii”. Sarcina istoricului care își propune să studieze dezvoltarea acestui important curent este ușurată de faptul că încă de la început el se sprijină pe consensul mai multor voințe și că tot timpul o puternică personalitate îl domină. În afară de aceasta, „Junimea” nu este numai un curent cultural și literar, dar și o asociație.

Ea însă nu a luat naștere printr-un act formal (asemenea Academiei Române, întemeiată cam în aceeași vreme în București) și nu s-a menținut după legile exterioare, dar acceptate ale tuturor corpurilor constituite. „Junimea” n-a fost atât o societate, cât o comunitate de interese culturale dar și socio-politice. Junimea mai înseamna și un cenaclu literar, o tipografie și un sistem de librării.

Apariția ei se datorează afinității viu resimțite dintre personalitățile întemeietorilor. Ea se menține apoi o perioadă îndelungată prin funcțiunea atracțiilor și respingerilor care alcătuiesc caracteristica modului de a trăi și a se dezvolta. Vechea deviză franceză potrivit căreia “Intră cine vrea, rămâne cine poate” este și aceea pe care asociația ieșeana o adoptă pentru sine.

Desigur, nu numai instinctul vieții menține unitatea „Junimii” în decursul existentei ei. Asociația dorește să-și dea o oarecare bază materială și o anumită ordine sistematică a lucrărilor, câștigă noi membri, se îngrijește de formarea noilor generații și poartă polemici colective. Dar peste tot ce constituie în viață „Junimea”, produsul deliberat al voinței de a se organiza, plutește duhul unei înțelegeri comune a societății, a culturii, a literaturii, iar cea dintâi sarcină a istoricului este să-l extragă și să-l arate lucrând în opere și oameni.