Editura JUNIMEA și revista SCRIPTOR invită publicul amator de lectură să participe la ediția nr. 200 a Clubului JUNIMEASCRIPTOR
Joi, 26 octombrie – Ediția jubiliară, nr. 200 
Acad. Alexandru ZUB, „Studii și note de istorie ecleziastică”, 
Colecția „Historia magistra vitae” 
Prezintă: Gheorghe CLIVETI, Mihai DORIN, Dumitru VITCU