Despre noi

 

Înfiinţată în 1969, Editura Junimea din Iaşi a crescut şi s-a dezvoltat pe linia promovării literaturii române, devenind în scurt timp un nume de referinţă în domeniu (vezi colecţia „Eminesciana”, de exemplu), nu în ultimul rînd datorită prestigiului directorilor care s-au succedat la conducerea ei, dintre care îi amintim pe Mircea Radu Iacoban, Andi Andrieş, Nicolae Creţu, Cezar Ivănescu.

Treptat însă, şi îndeosebi în ultimii ani, s-a conturat tot mai limpede necesitatea deschiderii producţiei editoriale către noi orizonturi, în acord cu modificările esenţiale ale paradigmelor culturale contemporane, dar consolidând şi ancora care ne ţine legaţi de tradiţie şi valori recunoscute.

Astfel, au apărut şi evoluează colecţii consacrate unor varii domenii, precum medicina („Esculap”), dreptul („Jus”), studiile clasiciste („Antiqua et mediaevalia”), iar tematica volumelor publicate acoperă o sferă tot mai largă. În afară de poezie, proză şi critică literară română, Junimea abordează şi literatură străină, şi eseu politic şi istoric şi lucrări academice. De asemenea, un pas important a fost făcut prin publicarea unor lucrări în limbi de circulaţie internaţională.

Dintre colecţiile Junimii, cele care par să se afle tot mai mult în atenţia publicului sunt “Românii din Paris”, care va continua într-o nouă formulă, mai cuprinzătoare, reamintindu-ne, prin studii semnate de personalităţi recunoscute, că mai toate curentele artistice şi de gândire ale secolului trecut au numarat şi conaţionali de-ai noştri printre iniţiatori sau promotori de frunte. Apoi, “Ananta. Studii transdisciplinare”, colecţie puternică, deschisă de fizicianul şi eseistul Basarab Nicolescu, prin care încercăm să oglindim repoziţionarea epistemică din lumea de azi, în volume în care graniţele disciplinare se ating, se împletesc şi se transcend. O a altă colecţie, iniţiată de regretatul poet şi director al editurii, Cezar Ivănescu, şi care prinde tot mai dense contururi, e cea a “Exilului romanesc”, unde se exprimă actualitatea unor voci puternice, pe care cel mai adesea le ignorăm din raţiuni geografice sau de altă natură. Fiecare din aceste colecţii se adreseaza unui public larg, dar desigur, informat şi curios, deoarece, fără a fi o editură elitistă, Junimea a ţinut mereu, în ciuda dificultăţilor întâmpinate adesea, la un standard înalt de calitate.

Tinerii autori sunt primiţi cu bucurie şi încurajaţi de Junimea, dacă au ceva de spus. Nu există prejudecăţi şi limitări în această privinţă, calitatea, prospețimea, noutatea fiind singurele criterii de selecție. De altfel, pentru sporirea rigorii și asigurarea unei trieri de calitate a manuscriselor, editura și-a constituit o rețea de referenți de specialitate din diverse domenii și a început să dezvolte un sistem de peer review.

Dar preocuparea pentru diversificarea activităţii şi sporirea vizibilităţii Editurii Junimea se manifestă pe diferite planuri. Astfel, în ultimii ani, editura s-a asociat cu alte instituţii de prestigiu în vederea organizării unor manifestări ştiinţifice de prim rang : colocvii, conferinţe, dezbateri etc. Şi pentru că astăzi nu exişti dacă nu eşti văzut şi auzit pe toate canalele posibile, Editura Junimea s-a străduit să-şi pună la punct un site atrăgător şi actualizat, pe Internet, dar şi să participe sau să organizeze emisiuni de radio şi televiziune.

Evident, exemplele pot continua şi fiecare ilustrează preocuparea constantă a Editurii Junimea pentru calitate şi diversitate, pentru articularea cu problemele scriiturii şi gândirii contemporane.