Colecţii

Colecţii2023-03-26T22:19:26+03:00

Mnemosyne

Colecția își propune să ofere publicului cititor reeditări ale unor opere fundamentale din literatura română și universală..

Mousaion

Colecţia cuprinde istorie culturală în documente, corespondenţă, valori de patrimoniu din arhivele publice şi particulare.

Numele prozatorului (debut)

Colecţia cuprinde volume de debut (proză), premiate de jurii abilitate, la concursurile și festivalurile literare naţionale la care Editura Junimea și revista „Scriptor” sunt partenere.

Numele poetului (debut)

Colecţia cuprinde volume de debut (poezie), premiate de jurii abilitate, la concursurile și festivalurile literare naţionale la care Editura Junimea și revista „Scriptor” sunt partenere.

Omul şi societatea contemporană

Colecția cuprinde volume pe teme de larg interes din domeniile: economie, sociologie, antropologie, psihologie, etică, religie, filosofie.

Orizontul lecturii

Colecția este destinată studiilor de teorie și istorie literară, precum și eseurilor critice din spațiul românesc și universal.

Polifonii

Colecția găzduiește voci narative, în traducere, din toate spațiile literare ale lumii.

Quanticipaţia

Colecța „Quanticipația” își propune să readucă în atenția cititorilor un filon cu rădăcini adânci și vechi în creativitatea ieșeană, acela al literaturii de anticipație și fantastice. În colecție se vor regăsi atât autori români, cât și prozatori contemporani ilustrativi pentru genul SF de pe toate meridianele.

Românii de pretutindeni

Continuare a colecției „Românii din Paris”, noua colecție își deschide porțile către spiritele creatoare românești de pe toate meridianele globului.

Uliţa copilăriei

Colecţia cuprinde cărţi semnate de autori contemporani, români şi străini, pe tema copilăriei și adolescenţei.

Univers didactic

Colecția se dorește a fi un spațiu al dialogului constructiv, flexibil și inovativ pentru teoriile și practicile pedagogice contemporane.

Dezactiveaza titlul coloanei Mega Menu

Istoricul Junimii

Junimea a fost un curent cultural și literar, dar și o asociație culturală înființată la Iași în anul 1863 de către Iacob Negruzzi, Petre Carp, Vasile Pogor, Theodor Rosetti, Vasile Pogor și Titu Maiorescu.

Un curent literar este adeseori o simplă construcție istorică, rezultatul însumării mai multor opere și figuri, atribuite de cercetătorii acelorași înrâuriri și subsumate acelorași idealuri. Multă vreme după ce oamenii și creațiile lor au încetat să ocupe scena epocii lor și răsunetul lor s-a stins, istoricii descoperă filiații și afinități, grupând în interiorul aceluiași curent opere create în neatârnare și personalități care nu s-au cunoscut sau care s-au putut opune.

Fără îndoială că nu acesta este cazul „Junimii”. Sarcina istoricului care își propune să studieze dezvoltarea acestui important curent este ușurată de faptul că încă de la început el se sprijină pe consensul mai multor voințe și că tot timpul o puternică personalitate îl domină. În afară de aceasta, „Junimea” nu este numai un curent cultural și literar, dar și o asociație.

Ea însă nu a luat naștere printr-un act formal (asemenea Academiei Române, întemeiată cam în aceeași vreme în București) și nu s-a menținut după legile exterioare, dar acceptate ale tuturor corpurilor constituite. „Junimea” n-a fost atât o societate, cât o comunitate de interese culturale dar și socio-politice. Junimea mai înseamna și un cenaclu literar, o tipografie și un sistem de librării.

Apariția ei se datorează afinității viu resimțite dintre personalitățile întemeietorilor. Ea se menține apoi o perioadă îndelungată prin funcțiunea atracțiilor și respingerilor care alcătuiesc caracteristica modului de a trăi și a se dezvolta. Vechea deviză franceză potrivit căreia “Intră cine vrea, rămâne cine poate” este și aceea pe care asociația ieșeana o adoptă pentru sine.

Desigur, nu numai instinctul vieții menține unitatea „Junimii” în decursul existentei ei. Asociația dorește să-și dea o oarecare bază materială și o anumită ordine sistematică a lucrărilor, câștigă noi membri, se îngrijește de formarea noilor generații și poartă polemici colective. Dar peste tot ce constituie în viață „Junimea”, produsul deliberat al voinței de a se organiza, plutește duhul unei înțelegeri comune a societății, a culturii, a literaturii, iar cea dintâi sarcină a istoricului este să-l extragă și să-l arate lucrând în opere și oameni.

Go to Top