Editura JUNIMEA și revista SCRIPTOR 
vă invită să participați la edițiile Clubului de promovare a lecturii,
dialogului cultural și spiritului civic. 
Joi, 16 martie – ediția nr. 189
Lansarea volumului „Stilistică eminesciană” de Cristina CHIPRIAN, colecția „Univers didactic”
 
„Manifestările gnomicului constatate în creaţia eminesciană relevă substanţa specifică a gândirii poetului căruia i se asociază cercetatorul şi criticul în anumite domenii ale vieţii culturale şi sociale. Gnomicul configurează coordonatele operei eminesciene şi evidenţiază constantele evoluţiei acesteia. Preocuparea pentru gnomic înscrie opera eminesciană într-o perioadă clasică a culturii naţionale. Clasicismul cenzurează expresia, pătrunzând în intimitatea concepţiei. Una dintre coordonatele expresiei se defineşte în funcţie de autoritatea rostirii.” (Cristina CHIPRIAN)