Vă invităm miercuri, 22 mai ora 16.16, la Sala „B.P Hasdeu” de la B.C.U. „Mihai Eminescu”, să fiţi împreună cu editura „Junimea” şi revista „Scriptor” la ediția nr. 130 a seriei de întâlniri săptămânale dedicate celor mai recente titluri și autorilor junimiști.

 

Spiritul fiecărui creator este marcat de impulsuri şi energii tectonice – idei, atracţii, obsesii acumulate în adâncurile fiinţei şi convertite la un moment dat în sâmbure germinativ, născător de opere artistice durabile.

Viorel MUNTEANU a privit permanent spre izvoarele culturii muzicale româneşti, făcându-şi însă un crez din asumarea necesităţii ca muzica pe care o compune să se înscrie, cu propria-i amprentă stilistică, în matca universalului. Stau mărturie în acest sens studiile, articolele, interviurile, cronicile care i-au însoţit permanent viaţa şi creaţia, impresionanta recunoaştere a vocaţiei sale creatoare, aureolată acum de lumina tiparului. Viitorul şi trecutul/sunt a filei două feţe…

La vreme de răgaz reflexiv, de tihnă reîntregitoare a sensului unei existenţe memorabile, volumele Retrospecții Viorel Munteanu ne atrag   într-un joc al perspectivelor aparţinătoare „prezentului continuu”.

 

Prof. univ. dr. Gheorghe DUŢICĂ