… ceastă carte se insinuează în bătălia din ce în ce mai serioasă, mai încinsă, de temut, la început de mileniu, între două mari imperii – Imaginarul şi Virtualul. Deşi a pierdut teren, prin coborârea agresivă a Virtualului în teren, în stradă, cucerind destule minţi searbede, Imaginarul nu poate rata izbânda finală, dacă îşi va dovedi calitatea decisivă de a pune în valoare puterea sufletului, manifestată prin Poezie. Virtualul nu are nimic a face cu sufletul şi de aici diferenţa pe care umanitatea o are de recuperat în favoarea ei, cu regrete pentru rătăcirea comisă. Când? Conflictul e de lungă durată… Cealaltă lume, Poezia, mesageră fidelă a sufletului, stă de veghe şi ne apără…