Un thriller iconoclast în stare să te facă să evadezi din mizeria existenţei, să exorcizezi răul din realitate. O naraţiune hipnotizantă, curajoasă, plină de umor. Ce alăturare poate fi între Comisarul San–Antonio şi Ion Creangă? Ei bine, răspunsul se află în carte! Atenţie! Aceasta este o capodoperă! Un policier mai surprinzător şi mai inteligent decît ale lui Raymond Chandler sau ale specialiştilor scandinavi ai genului poliţist. Citiţi–l pe plajă, în autobuz sau metro, ascuns prin hîrtii la birou şi fiţi convinşi ca veţi renunţa la masa de prînz şi cină ca să–l terminaţi de citit pînă la ultima frază.

  

Radu Părpăuță, o spun din capul locului, are de partea lui geniul limbii. Vigoarea moldavă a acestuia, pornită din Neculce și trecînd prin Negruzzi, Creangă, Sadoveanu, amorțise după Al.O. Teodoreanu. Cu Părpăuță se reînzdrăvenește miraculos – mai ales dacă ținem seamă de cacofonia din jur –, cu hîtroșenie și chiar cu o anumită dezabuzare, aliniindu-și organic rafinamentul cărturăresc (autorul fiind umblat prin marile literaturi, mai cu seamă prin cea rusă, din care a și tradus consistent), fără a trăi din nostalgii, ci probîndu-și prospețimea genuină dincolo de ele.

Veți găsi (greu) cărțile lui Părpăuță la Tehnopress (Învierea muţilor) și Tipo Moldova (Giardinieri). Le-ați fi găsit mai lesne la Polirom, dar, din rațiuni care îmi scapă, Polirom-ul, deși îl are, ca traducător, în ogradă, încă nu l-a descoperit ca scriitor. Se știe, nimeni nu-i profet în țara lui….

 

O. NIMIGEAN, Literatura de azi, 2013