Poemele din zorii amurgului (titlu care propune un discret oximoron) constituie un jurnal liric de o tulburătoare intensitate a trăirilor. Insula Creta este aici un cadru în același timp mitic și de o atașantă concretețe. Poetul se lasă în voia „melancoliei catifelate”, a „lenei trupului”, dar trăiește, totodată, în acest peisaj mediteranean solar, sentimentul exaltant al libertății.

Volumul are o structură muzicală, pe principiul temei cu variațiuni. Trimiterile livrești stau alături de evocarea unui peisaj mirific. În  ultimul ciclu al cărții, Poemele la șaizeci de ani, intră în scenă „nemiloasa fiară a singurătății”.

Liviu ANTONESEI figurează, într-un ceremonial solemn, despărțirea de poezie. Gest, în fapt, imposibil, pentru că poezia este însăși rațiunea sa de a fi.

Alexandru CĂLINESCU