Patrimoniul cultural ştiinţific s-a îmbogăţit prin apariţia unui nou volum de specialitate aparţinând unui autor „recidivist” în publicarea de lucrări atât de aşteptate şi în domeniul construcţiilor. Este vorba despre cartea „Clădiri. Mod de gândire” a prof. univ. dr. ing. Al. Ciornei care a fost lansată în cadrul unei reuniuni organizateă de Editura Junimea la începutul lunii iulie 2013. Evenimentul a fost onorat şi prin prezenţa prof. univ. dr. ing. Mihai Budescu, decanul Facultăţii de Construcţii şi Instalaţii.

Lucrarea prezintă elementele de bază ale concepţiei clădirilor pentru cei ce nu au venit niciodată în contact cu ele şi, în particular, pentru studenţii anului întâi.
După parcurgerea lucrării, autorul reuşeşte să le creeze cititorilor, după parcurgerea lucrării, abilitatea de a vedea clădirile cu ochiul celui ce are ca preocupare acest domeniu.
Structurată în 9 capitole, cartea reprezintă modul de a vedea clădirile al unui specialist ce a adunat în domeniu, experienţa a peste 50 de ani de activitate.

Experienţa acumulată, cariera universitară şi activitatea ştiinţifică a autorului i-au permis alegerea titlului lucrării ,,CLĂDIRI. Mod de gândire”.
În acest mod cartea constituie nu numai redarea informaţiilor esenţiale despre clădiri, ci şi modul în care viitorii specialişti încep să gândească în domeniu.
Introducerea, capitolul întâi, constituie o sinteză a problemelor ce sunt abordate în lucrare realizând o invitaţie la studiul capitolelor ulterioare.
Capitolul al doilea prezintă clădirile pornind de la destinaţiile, caracteristicile şi clasificările lor şi analizează trei operatori esenţiali ce stau la baza concepţiei în domeniu: coordonarea modulară, economia de energie şi creativitatea.
Mod de gândire în evoluţia construcţiilor este titlul celui de al treilea capitol. Sunt prezentate realizări marcante ale omenirii: piramidele egiptene, templele Greciei Antice, edificiile din Roma Antică, bisericile bizantine, bolţile romanice şi catedralele gotice în dorinţa de a crea un sentiment de mândrie privitor la activitatea constructorilor şi, în acelaşi timp, de familiarizare a cititorului cu elementele structurale ce stau la baza acestor capodopere.

Prezentarea este dinamică, marcând evoluţia sistemelor şi concepţia acestora. În finalul capitolului sunt analizate sistemele constructive ale mănăstirilor din Moldova, marcând un dialog între realizările lumii şi cele naţionale şi subliniind potenţialul de creativitate românesc.
Importanţa clădirilor presupune realizarea lor de calitate prin depăşirea nivelului de performanţă normat de către nivelul de performanţă realizat pentru fiecare exigenţă.
În acest context , capitolul al patrulea tratează despre exigenţele esenţiale ale clădirilor. Se creează imaginea de sistem complex al clădirii ce, prin realizarea sa, satisface concomitent mai multe exigenţe.
Satisfacerea exigenţelor clădirilor presupune conceperea lor pe baze ştiinţifice.

Capitolul al cincilea se ocupă de fizica clădirilor ca ştiinţa ce permite concepţia de maniera satisfacerii următoarelor exigenţe:
• izolaţie termică, hidrofugă şi economie de energie;
• protecţia împotriva zgomotului;
• iluminarea naturală a clădirilor.

La baza satisfacerii exigenţei de rezistenţă mecanică şi stabilitate stă metoda generală de apreciere a siguranţei clădirilor.
Capitolul al şaselea, ,,Siguranţa clădirilor”, prezintă metoda de calcul la stări limită, trecându-se în revistă şi metodele precedente în evoluţia lor. Este redat sugestiv lanţul: acţiune, încărcare, efort, tensiune, rezistenţă.
Infrastructura clădirilor constituie titlul capitolului al şaptelea şi tratează elementele clădirii în contact direct cu terenul de fundare, fundaţiile, hidroizolaţiile necesare la acest nivel şi lucrările de drenaj, ce asigură buna funcţionare a sistemului de fundare.
În capitolul al optulea sunt continuate descrierile elementelor ce alcătuiesc clădirile şi nu fac parte din infrastructură. Astfel sunt prezentate şi analizate elementele: pereţi din zidărie, pereţi din beton armat, pereţi de compartimentare, planşee din lemn, planşee metalice, planşee din beton armat prefabricat, planşee din beton armat monolit, scări, acoperişuri cu suprafeţe înclinate şi acoperişuri terasă.

Alcătuirile sunt redate prin desene spaţiale, sugestive fiind însoţite de comentarii de natură să evidenţieze rolul fiecărui element în clădire, interacţiunile dintre ele şi modul de conlucrare în vederea obţinerii suprastructurii.
Ultimul capitol, al nouălea, se ocupă de finisajele moderne ale clădirilor: tencuieli uscate, tavane suspendate şi pardoseli uscate prefabricate.
Lucrarea (280 pagini) evidenţiază efortul de sistematizare al autorului pentru prezentarea unui subiect atât de generos numai la nivelul esenţelor şi a unei minime abordări ce să-i permită introducerea elementului sau etapei de proiectare prin conceptul: mod de gândire al clădirii.

Parcurgerea materialului evidenţiază următoarele:
• autorul şi-a folosit experienţa obţinută în proiectare, cercetare şi învăţământul superior pentru elaborarea unei lucrări destinate cu precădere studenţilor din primul an de studiu;
• modul de gândire al clădirilor este unitar şi se formează cu parcurgerea fiecărui capitol şi element de construcţie;
• informaţia este însoţită de desene sugestive şi corelări de natură să facă lucrarea prietenoasă;
• complexitatea problematicii clădirilor este abordată gradat, logic, la obiect, cu accente practice şi tehnologice, realizându-se o lucrare abordabilă şi valoroasă;
• cititorul ajunge astfel la conştientizarea problematicii clădirilor prin modul de gândire al unui specialist de necontestat;
• cei ce parcurg lucrarea câştigă o calitate nouă de mare utilitate în viitoarea lor meserie: modul de a vedea o clădire în toată complexitatea ei;
• modalitate de prezentare este propice stimulării capacităţii de a ,,vedea cu ochii minţii” fiind un îndemn la creativitatea în domeniu.

prof. univ. dr. ing. Alexandru Secu, Revista Construcţiilor • august 2013

Patrimoniul cultural ştiinţific s-a îmbogăţit prin apariţia unui nou volum de specialitate aparţinând unui autor „recidivist” în publicarea de lucrări atât de aşteptate şi în domeniul construcţiilor. Este vorba despre cartea „Clădiri. Mod de gândire” a prof. univ. dr. ing. Al. Ciornei care a fost lansată în cadrul unei reuniuni organizateă de Editura Junimea la începutul lunii iulie 2013. Evenimentul a fost onorat şi prin prezenţa prof. univ. dr. ing. Mihai Budescu, decanul Facultăţii de Construcţii şi Instalaţii.

Lucrarea prezintă elementele de bază ale concepţiei clădirilor pentru cei ce nu au venit niciodată în contact cu ele şi, în particular, pentru studenţii anului întâi.
După parcurgerea lucrării, autorul reuşeşte să le creeze cititorilor, după parcurgerea lucrării, abilitatea de a vedea clădirile cu ochiul celui ce are ca preocupare acest domeniu.
Structurată în 9 capitole, cartea reprezintă modul de a vedea clădirile al unui specialist ce a adunat în domeniu, experienţa a peste 50 de ani de activitate.

Experienţa acumulată, cariera universitară şi activitatea ştiinţifică a autorului i-au permis alegerea titlului lucrării ,,CLĂDIRI. Mod de gândire”.
În acest mod cartea constituie nu numai redarea informaţiilor esenţiale despre clădiri, ci şi modul în care viitorii specialişti încep să gândească în domeniu.
Introducerea, capitolul întâi, constituie o sinteză a problemelor ce sunt abordate în lucrare realizând o invitaţie la studiul capitolelor ulterioare.
Capitolul al doilea prezintă clădirile pornind de la destinaţiile, caracteristicile şi clasificările lor şi analizează trei operatori esenţiali ce stau la baza concepţiei în domeniu: coordonarea modulară, economia de energie şi creativitatea.
Mod de gândire în evoluţia construcţiilor este titlul celui de al treilea capitol. Sunt prezentate realizări marcante ale omenirii: piramidele egiptene, templele Greciei Antice, edificiile din Roma Antică, bisericile bizantine, bolţile romanice şi catedralele gotice în dorinţa de a crea un sentiment de mândrie privitor la activitatea constructorilor şi, în acelaşi timp, de familiarizare a cititorului cu elementele structurale ce stau la baza acestor capodopere.

Prezentarea este dinamică, marcând evoluţia sistemelor şi concepţia acestora. În finalul capitolului sunt analizate sistemele constructive ale mănăstirilor din Moldova, marcând un dialog între realizările lumii şi cele naţionale şi subliniind potenţialul de creativitate românesc.
Importanţa clădirilor presupune realizarea lor de calitate prin depăşirea nivelului de performanţă normat de către nivelul de performanţă realizat pentru fiecare exigenţă.
În acest context , capitolul al patrulea tratează despre exigenţele esenţiale ale clădirilor. Se creează imaginea de sistem complex al clădirii ce, prin realizarea sa, satisface concomitent mai multe exigenţe.
Satisfacerea exigenţelor clădirilor presupune conceperea lor pe baze ştiinţifice.

Capitolul al cincilea se ocupă de fizica clădirilor ca ştiinţa ce permite concepţia de maniera satisfacerii următoarelor exigenţe:
• izolaţie termică, hidrofugă şi economie de energie;
• protecţia împotriva zgomotului;
• iluminarea naturală a clădirilor.

La baza satisfacerii exigenţei de rezistenţă mecanică şi stabilitate stă metoda generală de apreciere a siguranţei clădirilor.
Capitolul al şaselea, ,,Siguranţa clădirilor”, prezintă metoda de calcul la stări limită, trecându-se în revistă şi metodele precedente în evoluţia lor. Este redat sugestiv lanţul: acţiune, încărcare, efort, tensiune, rezistenţă.
Infrastructura clădirilor constituie titlul capitolului al şaptelea şi tratează elementele clădirii în contact direct cu terenul de fundare, fundaţiile, hidroizolaţiile necesare la acest nivel şi lucrările de drenaj, ce asigură buna funcţionare a sistemului de fundare.
În capitolul al optulea sunt continuate descrierile elementelor ce alcătuiesc clădirile şi nu fac parte din infrastructură. Astfel sunt prezentate şi analizate elementele: pereţi din zidărie, pereţi din beton armat, pereţi de compartimentare, planşee din lemn, planşee metalice, planşee din beton armat prefabricat, planşee din beton armat monolit, scări, acoperişuri cu suprafeţe înclinate şi acoperişuri terasă.

Alcătuirile sunt redate prin desene spaţiale, sugestive fiind însoţite de comentarii de natură să evidenţieze rolul fiecărui element în clădire, interacţiunile dintre ele şi modul de conlucrare în vederea obţinerii suprastructurii.
Ultimul capitol, al nouălea, se ocupă de finisajele moderne ale clădirilor: tencuieli uscate, tavane suspendate şi pardoseli uscate prefabricate.
Lucrarea (280 pagini) evidenţiază efortul de sistematizare al autorului pentru prezentarea unui subiect atât de generos numai la nivelul esenţelor şi a unei minime abordări ce să-i permită introducerea elementului sau etapei de proiectare prin conceptul: mod de gândire al clădirii.

Parcurgerea materialului evidenţiază următoarele:
• autorul şi-a folosit experienţa obţinută în proiectare, cercetare şi învăţământul superior pentru elaborarea unei lucrări destinate cu precădere studenţilor din primul an de studiu;
• modul de gândire al clădirilor este unitar şi se formează cu parcurgerea fiecărui capitol şi element de construcţie;
• informaţia este însoţită de desene sugestive şi corelări de natură să facă lucrarea prietenoasă;
• complexitatea problematicii clădirilor este abordată gradat, logic, la obiect, cu accente practice şi tehnologice, realizându-se o lucrare abordabilă şi valoroasă;
• cititorul ajunge astfel la conştientizarea problematicii clădirilor prin modul de gândire al unui specialist de necontestat;
• cei ce parcurg lucrarea câştigă o calitate nouă de mare utilitate în viitoarea lor meserie: modul de a vedea o clădire în toată complexitatea ei;
• modalitate de prezentare este propice stimulării capacităţii de a ,,vedea cu ochii minţii” fiind un îndemn la creativitatea în domeniu.

prof. univ. dr. ing. Alexandru Secu, Revista Construcţiilor • august 2013

Patrimoniul cultural ştiinţific s-a îmbogăţit prin apariţia unui nou volum de specialitate aparţinând unui autor „recidivist” în publicarea de lucrări atât de aşteptate şi în domeniul construcţiilor. Este vorba despre cartea „Clădiri. Mod de gândire” a prof. univ. dr. ing. Al. Ciornei care a fost lansată în cadrul unei reuniuni organizateă de Editura Junimea la începutul lunii iulie 2013. Evenimentul a fost onorat şi prin prezenţa prof. univ. dr. ing. Mihai Budescu, decanul Facultăţii de Construcţii şi Instalaţii.

Lucrarea prezintă elementele de bază ale concepţiei clădirilor pentru cei ce nu au venit niciodată în contact cu ele şi, în particular, pentru studenţii anului întâi.
După parcurgerea lucrării, autorul reuşeşte să le creeze cititorilor, după parcurgerea lucrării, abilitatea de a vedea clădirile cu ochiul celui ce are ca preocupare acest domeniu.
Structurată în 9 capitole, cartea reprezintă modul de a vedea clădirile al unui specialist ce a adunat în domeniu, experienţa a peste 50 de ani de activitate.

Experienţa acumulată, cariera universitară şi activitatea ştiinţifică a autorului i-au permis alegerea titlului lucrării ,,CLĂDIRI. Mod de gândire”.
În acest mod cartea constituie nu numai redarea informaţiilor esenţiale despre clădiri, ci şi modul în care viitorii specialişti încep să gândească în domeniu.
Introducerea, capitolul întâi, constituie o sinteză a problemelor ce sunt abordate în lucrare realizând o invitaţie la studiul capitolelor ulterioare.
Capitolul al doilea prezintă clădirile pornind de la destinaţiile, caracteristicile şi clasificările lor şi analizează trei operatori esenţiali ce stau la baza concepţiei în domeniu: coordonarea modulară, economia de energie şi creativitatea.
Mod de gândire în evoluţia construcţiilor este titlul celui de al treilea capitol. Sunt prezentate realizări marcante ale omenirii: piramidele egiptene, templele Greciei Antice, edificiile din Roma Antică, bisericile bizantine, bolţile romanice şi catedralele gotice în dorinţa de a crea un sentiment de mândrie privitor la activitatea constructorilor şi, în acelaşi timp, de familiarizare a cititorului cu elementele structurale ce stau la baza acestor capodopere.

Prezentarea este dinamică, marcând evoluţia sistemelor şi concepţia acestora. În finalul capitolului sunt analizate sistemele constructive ale mănăstirilor din Moldova, marcând un dialog între realizările lumii şi cele naţionale şi subliniind potenţialul de creativitate românesc.
Importanţa clădirilor presupune realizarea lor de calitate prin depăşirea nivelului de performanţă normat de către nivelul de performanţă realizat pentru fiecare exigenţă.
În acest context , capitolul al patrulea tratează despre exigenţele esenţiale ale clădirilor. Se creează imaginea de sistem complex al clădirii ce, prin realizarea sa, satisface concomitent mai multe exigenţe.
Satisfacerea exigenţelor clădirilor presupune conceperea lor pe baze ştiinţifice.

Capitolul al cincilea se ocupă de fizica clădirilor ca ştiinţa ce permite concepţia de maniera satisfacerii următoarelor exigenţe:
• izolaţie termică, hidrofugă şi economie de energie;
• protecţia împotriva zgomotului;
• iluminarea naturală a clădirilor.

La baza satisfacerii exigenţei de rezistenţă mecanică şi stabilitate stă metoda generală de apreciere a siguranţei clădirilor.
Capitolul al şaselea, ,,Siguranţa clădirilor”, prezintă metoda de calcul la stări limită, trecându-se în revistă şi metodele precedente în evoluţia lor. Este redat sugestiv lanţul: acţiune, încărcare, efort, tensiune, rezistenţă.
Infrastructura clădirilor constituie titlul capitolului al şaptelea şi tratează elementele clădirii în contact direct cu terenul de fundare, fundaţiile, hidroizolaţiile necesare la acest nivel şi lucrările de drenaj, ce asigură buna funcţionare a sistemului de fundare.
În capitolul al optulea sunt continuate descrierile elementelor ce alcătuiesc clădirile şi nu fac parte din infrastructură. Astfel sunt prezentate şi analizate elementele: pereţi din zidărie, pereţi din beton armat, pereţi de compartimentare, planşee din lemn, planşee metalice, planşee din beton armat prefabricat, planşee din beton armat monolit, scări, acoperişuri cu suprafeţe înclinate şi acoperişuri terasă.

Alcătuirile sunt redate prin desene spaţiale, sugestive fiind însoţite de comentarii de natură să evidenţieze rolul fiecărui element în clădire, interacţiunile dintre ele şi modul de conlucrare în vederea obţinerii suprastructurii.
Ultimul capitol, al nouălea, se ocupă de finisajele moderne ale clădirilor: tencuieli uscate, tavane suspendate şi pardoseli uscate prefabricate.
Lucrarea (280 pagini) evidenţiază efortul de sistematizare al autorului pentru prezentarea unui subiect atât de generos numai la nivelul esenţelor şi a unei minime abordări ce să-i permită introducerea elementului sau etapei de proiectare prin conceptul: mod de gândire al clădirii.

Parcurgerea materialului evidenţiază următoarele:
• autorul şi-a folosit experienţa obţinută în proiectare, cercetare şi învăţământul superior pentru elaborarea unei lucrări destinate cu precădere studenţilor din primul an de studiu;
• modul de gândire al clădirilor este unitar şi se formează cu parcurgerea fiecărui capitol şi element de construcţie;
• informaţia este însoţită de desene sugestive şi corelări de natură să facă lucrarea prietenoasă;
• complexitatea problematicii clădirilor este abordată gradat, logic, la obiect, cu accente practice şi tehnologice, realizându-se o lucrare abordabilă şi valoroasă;
• cititorul ajunge astfel la conştientizarea problematicii clădirilor prin modul de gândire al unui specialist de necontestat;
• cei ce parcurg lucrarea câştigă o calitate nouă de mare utilitate în viitoarea lor meserie: modul de a vedea o clădire în toată complexitatea ei;
• modalitate de prezentare este propice stimulării capacităţii de a ,,vedea cu ochii minţii” fiind un îndemn la creativitatea în domeniu.

prof. univ. dr. ing. Alexandru Secu, Revista Construcţiilor • august 2013