Noutăţi

Acasa|Noutăţi

Noutăţi și Evenimente

SCRIPTOR, nr. 1-2, 2020

În SCRIPTOR (nr. 1-2, 2020), ne-a reținut atenția Liviu Ioan Stoiciu, care transcrie pagini din jurnalul său, datat 1 iulie – 14 octombrie 1989. E foarte interesant de văzut cum faptul mic de biografie personală, în momente de cumpănă a istoriei, se transformă în document capabil să profileze o epocă istorică şi o societate. Iată

By |2020-07-14T13:46:24+03:00iulie 14th, 2020|Dosar de presă, Noutăţi|0 Comentarii

Scriitorul ca „duşman al Puterii”

Trăim cu convingerea că epoca noastră, a aşa-numitelor „medii de socializare” şi a presei în format digital, a inventat fenomenul fake news şi că numai regimurile autoritare (de tip Erdogan sau Putin) reprimă ziariştii şi scriitorii incomozi. Recenta cercetare a lui Lucian-Vasile Szabo, Ameninţarea clasicilor. Scriitori şi jurnalişti în dispută cu puterea politică, ne convinge,

By |2020-07-14T13:39:47+03:00iulie 14th, 2020|Dosar de presă, Noutăţi|0 Comentarii

„Junimea”: actul de a edita

Scriu la puțin timp după instalarea Editurii Junimea în noul ei sediu, din Grădina Copou, la doi pași de Teiul lui Eminescu și de Muzeul consacrat poetului, ca și de Casa de Cultură „Mihai Ursachi”. Oare ce altă vecinătate i s-ar fi potrivit mai bine decât aceasta unei asemenea instituții a cărții? Găzduită o vreme

By |2020-07-14T13:37:11+03:00iulie 14th, 2020|Dosar de presă, Noutăţi|0 Comentarii

Fiorul incertitudinii

Ne raportăm în fiecare zi la timp, medităm asupra vitezei trecerii lui. În reflecțiile noastre amestecăm vag, de cele mai multe ori fără să conștientizăm, concepte ale filozofilor, idei din studiile psihanaliștilor, principii, teoreme și legi enunțate de oameni de știință. Până la urmă, cădem de acord că fiecare individ în parte are un timp

By |2020-07-14T13:34:39+03:00iulie 14th, 2020|Dosar de presă, Noutăţi|0 Comentarii

Poeta Bianca Marcovici din nou în Iașul natal, la invitația Editurii Junimea

La 15 februarie 2020, Editura „Junimea” din Iași a organizat ediția a II-a Colocviilor JUNIMEA-SCRIPTOR, prilej cu care a fost inaugurat noul sediu al Editurii Junimea în edificiul eminescian din Parcul Copou, în imediata apropiere a cunoscutului Tei al lui Eminescu A fost un eveniment cultural deosebit, un moment de rememorare și cinstire, organizat pe

By |2020-07-14T13:32:00+03:00iulie 14th, 2020|Dosar de presă, Noutăţi|0 Comentarii

„Poezia este semnul cel mai omenesc al LIBERTĂȚII!”

Iulian Cătălui: Domnule Vasiliu, pe la începutul verii anului 2019 ați fost la Brașov, la Librăria „Șt. O. Iosif”, împreună cu autori importanți ca Liviu Ioan Stoiciu, Doina Popa sau Valentin Coșereanu, în cadrul unei Serate culturale Junimiste, cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la înființarea prestigioasei edituri „Junimea” din Iași și a

By |2020-07-14T13:29:58+03:00iulie 14th, 2020|Dosar de presă, Noutăţi|0 Comentarii

Creangă într-o grilă de lectură modernă

În deceniul 1980-1990, critica noastră – care, pe atunci, se ocupa de teme serioase, nu de publicitate editorială – a supus literatura clasicilor junimiști unor relecturi prin grile moderne. În special Caragiale, Slavici și Creangă au beneficiat de pe urma noilor lecturi, care, în cazul lui Eminescu sau Maiorescu, au dat mai puține rezultate. Cartea

By |2020-07-14T13:26:49+03:00iulie 14th, 2020|Dosar de presă, Noutăţi|0 Comentarii

Reîntâlnire cu Ilie Constantin

constPoezia lui Ilie Constantin* conține un paradox pe care l-am mai indicat și altădată. Sub pavăza expresiei clare, cu precizie latină articulată, apar aproximația, dezordinea, informul fețelor lumii. Ne întâmpină un peisaj în descompunere, o șovăială a liniilor, o degringoladă a imaginilor. Între postura auctorială expresivă și obiectul acesteia, un apăsat contrast: „Soare și nori

By |2020-07-14T13:16:10+03:00iulie 14th, 2020|Dosar de presă, Noutăţi|0 Comentarii

Poemul ca o floare de leac

I. Șklovski spunea că proza e despre timp și temporalitate; iată, însă, că și poezia, nu doar aceea „epică“, poate fi despre structuri temporale, cum se întâmplă, de pildă, în cea mai recentă carte a lui Gellu Dorian, Gramote (leacuri de îndulcit viața) (Editura Junimea, 2020). Gellu Dorian își elaborează foarte minuțios poemele pe care

By |2020-07-14T13:07:50+03:00iulie 14th, 2020|Dosar de presă, Noutăţi|0 Comentarii

„Croitorul” de povești

După volumele Despre ființă, Editura Crater, 1998 (eseu), Guvernământul General al Genezei, Editura Cartea Românească, 2003 (roman) și Pașaport pentru zile de ceremonie, Editura Brumar, 2012 (poezie), lui Cristian George Brebenel îi apare, în 2019, volumul de proză scurtă Mărturisirea și alte povestiri. Cartea cuprinde douăsprezece povestiri ce stau în mare măsură sub semnul fantasticului

By |2020-07-14T13:04:45+03:00iulie 14th, 2020|Dosar de presă, Noutăţi|0 Comentarii

Un singur dor

Editor al operei politice eminesciene, Cassian Maria Spiridon a adunat pentru volumul Eminescu, ziarist politic (Iași, Editura „Junimea”, 2019) editoriale publicate în ultimul deceniu în revista pe care o conduce, „Convorbiri literare”. În ediția integrală de Opere politice (Iași, Editura „Timpul”, 2011), gazetăria eminesciană era organizată de eseistul ieșean pe mai multe secțiuni, centrate preponderent

By |2020-07-14T13:01:48+03:00iulie 14th, 2020|Dosar de presă, Noutăţi|0 Comentarii

Istoricul Junimii

Junimea a fost un curent cultural și literar, dar și o asociație culturală înființată la Iași în anul 1863 de către Iacob Negruzzi, Petre Carp, Vasile Pogor, Theodor Rosetti, Vasile Pogor și Titu Maiorescu.

Un curent literar este adeseori o simplă construcție istorică, rezultatul însumării mai multor opere și figuri, atribuite de cercetătorii acelorași înrâuriri și subsumate acelorași idealuri. Multă vreme după ce oamenii și creațiile lor au încetat să ocupe scena epocii lor și răsunetul lor s-a stins, istoricii descoperă filiații și afinități, grupând în interiorul aceluiași curent opere create în neatârnare și personalități care nu s-au cunoscut sau care s-au putut opune.

Fără îndoială că nu acesta este cazul „Junimii”. Sarcina istoricului care își propune să studieze dezvoltarea acestui important curent este ușurată de faptul că încă de la început el se sprijină pe consensul mai multor voințe și că tot timpul o puternică personalitate îl domină. În afară de aceasta, „Junimea” nu este numai un curent cultural și literar, dar și o asociație.

Ea însă nu a luat naștere printr-un act formal (asemenea Academiei Române, întemeiată cam în aceeași vreme în București) și nu s-a menținut după legile exterioare, dar acceptate ale tuturor corpurilor constituite. „Junimea” n-a fost atât o societate, cât o comunitate de interese culturale dar și socio-politice. Junimea mai înseamna și un cenaclu literar, o tipografie și un sistem de librării.

Apariția ei se datorează afinității viu resimțite dintre personalitățile întemeietorilor. Ea se menține apoi o perioadă îndelungată prin funcțiunea atracțiilor și respingerilor care alcătuiesc caracteristica modului de a trăi și a se dezvolta. Vechea deviză franceză potrivit căreia „Intră cine vrea, rămâne cine poate” este și aceea pe care asociația ieșeana o adoptă pentru sine.

Desigur, nu numai instinctul vieții menține unitatea „Junimii” în decursul existentei ei. Asociația dorește să-și dea o oarecare bază materială și o anumită ordine sistematică a lucrărilor, câștigă noi membri, se îngrijește de formarea noilor generații și poartă polemici colective. Dar peste tot ce constituie în viață „Junimea”, produsul deliberat al voinței de a se organiza, plutește duhul unei înțelegeri comune a societății, a culturii, a literaturii, iar cea dintâi sarcină a istoricului este să-l extragă și să-l arate lucrând în opere și oameni.

Go to Top