Colecţii

Ficţiune şi infanterie

Noua colecţie completează vechea colecţie „Epica”. Editura promovează astfel, în chip mai accentuat, proza contemporană, uzând de sintagma consacrată de „Şcoala de proză de la Târgovişte”, prin rafinatul Costache Olăreanu (n. 1 iulie 1929, Huşi – d. 23 septembrie 2000, Iaşi). Coordonatori: Codrin Liviu CUŢITARU, Lucian VASILIU   Vizitați librăria pentru lista de cărți 

By |2021-01-12T15:12:35+02:00octombrie 6th, 2016|Colecţii|0 Comentarii

Exit

Colecția EXIT conține cărți în afara colecțiilor, în formate/ formule diferite față proiectele curente ale programului editorial junimist. Coordonatori: Tudorel HATMANU, Mircea Radu IACOBAN, Ioan RĂDUCEA, Frăguţa ZAHARIA, Lucian VASILIU Vizitați librăria pentru lista de cărți

By |2022-03-10T09:59:20+02:00octombrie 6th, 2016|Colecţii|0 Comentarii

Integrum

Colecția INTEGRUM cuprinde autori cu opera închegată, ediții DEFINITIVE. Coordonatori: Șerban AXINTE, Simona MODREANU, Lucian VASILIU Vizitați librăria pentru lista de cărți 

By |2022-03-10T10:01:46+02:00octombrie 6th, 2016|Colecţii|0 Comentarii

Historia magistra vitae

Cuprinde studii de specialitate, în orizont istoric argumentat. Coordonatori: Florin CÎNTEC, acad. Gheorghe CLIVETI, Cătălin TURLIUC, Dumitru VITCU, acad. Alexandru ZUB Vizitați librăria pentru lista de cărți 

By |2022-03-10T10:00:56+02:00octombrie 6th, 2016|Colecţii|0 Comentarii

Mousaion

Colecţia cuprinde istorie culturală în documente, corespondenţă, valori de patrimoniu din arhivele publice şi particulare. Coordonatori: Livia IACOB, Frăguța ZAHARIA, Lucian VASILIU Vizitați librăria pentru lista de cărți 

By |2022-03-10T10:22:52+02:00octombrie 6th, 2016|Colecţii|0 Comentarii

Numele prozatorului (debut)

Colecţia cuprinde volume de debut proză, premiate de jurii abilitate, la concursuri, festivaluri literare naţionale, la care editura şi revista „Scriptor” sunt partenere („C. Conachi” – Tecuci, „Mihai Eminescu” – „Porni Luceafărul…” – Botoşani, „Nicolae Labiş” – Suceava ş.a.).

By |2022-03-10T10:24:18+02:00octombrie 6th, 2016|Colecţii|0 Comentarii

Numele poetului (debut)

Colecţia cuprinde volume de debut (poezie şi proză), premiate de jurii abilitate, la concursuri, festivaluri literare naţionale, la care editura şi revista „Scriptor” sunt partenere („C. Conachi” – Tecuci, „Mihai Eminescu” – „Porni Luceafărul…” – Botoşani, „Nicolae Labiş” – Suceava ş.a).

By |2022-03-10T10:23:33+02:00octombrie 6th, 2016|Colecţii|0 Comentarii

Univers didactic

Provocările contemporane sunt tot mai numeroase și mai rapide, inclusiv – sau, poate, începând cu – domeniul educației, prin urmare colecția se dorește a fi un spațiu al dialogului proiectiv și constructiv, flexibil și inovativ, în care teoriile și practicile să se poată întâlni, spre beneficiul mutual al învățăceilor și dascălilor.

By |2022-03-10T10:25:53+02:00octombrie 6th, 2016|Colecţii|0 Comentarii

Uliţa copilăriei

Colecţia cuprinde cărţi semnificate, româneşti şi străine, pe tema copilăriei, adolescenţei, juneţii, de la Ion Creangă, să zicem, la autorii contemporani. Coordonatori: Cornelia APETROAIE, Ecaterina-Ema LUCA, Ioan HOLBAN Vizitați librăria pentru lista de cărți 

By |2022-03-10T10:25:15+02:00octombrie 6th, 2016|Colecţii|0 Comentarii

Istoricul Junimii

Junimea a fost un curent cultural și literar, dar și o asociație culturală înființată la Iași în anul 1863 de către Iacob Negruzzi, Petre Carp, Vasile Pogor, Theodor Rosetti, Vasile Pogor și Titu Maiorescu.

Un curent literar este adeseori o simplă construcție istorică, rezultatul însumării mai multor opere și figuri, atribuite de cercetătorii acelorași înrâuriri și subsumate acelorași idealuri. Multă vreme după ce oamenii și creațiile lor au încetat să ocupe scena epocii lor și răsunetul lor s-a stins, istoricii descoperă filiații și afinități, grupând în interiorul aceluiași curent opere create în neatârnare și personalități care nu s-au cunoscut sau care s-au putut opune.

Fără îndoială că nu acesta este cazul „Junimii”. Sarcina istoricului care își propune să studieze dezvoltarea acestui important curent este ușurată de faptul că încă de la început el se sprijină pe consensul mai multor voințe și că tot timpul o puternică personalitate îl domină. În afară de aceasta, „Junimea” nu este numai un curent cultural și literar, dar și o asociație.

Ea însă nu a luat naștere printr-un act formal (asemenea Academiei Române, întemeiată cam în aceeași vreme în București) și nu s-a menținut după legile exterioare, dar acceptate ale tuturor corpurilor constituite. „Junimea” n-a fost atât o societate, cât o comunitate de interese culturale dar și socio-politice. Junimea mai înseamna și un cenaclu literar, o tipografie și un sistem de librării.

Apariția ei se datorează afinității viu resimțite dintre personalitățile întemeietorilor. Ea se menține apoi o perioadă îndelungată prin funcțiunea atracțiilor și respingerilor care alcătuiesc caracteristica modului de a trăi și a se dezvolta. Vechea deviză franceză potrivit căreia “Intră cine vrea, rămâne cine poate” este și aceea pe care asociația ieșeana o adoptă pentru sine.

Desigur, nu numai instinctul vieții menține unitatea „Junimii” în decursul existentei ei. Asociația dorește să-și dea o oarecare bază materială și o anumită ordine sistematică a lucrărilor, câștigă noi membri, se îngrijește de formarea noilor generații și poartă polemici colective. Dar peste tot ce constituie în viață „Junimea”, produsul deliberat al voinței de a se organiza, plutește duhul unei înțelegeri comune a societății, a culturii, a literaturii, iar cea dintâi sarcină a istoricului este să-l extragă și să-l arate lucrând în opere și oameni.

Go to Top