Colecţii

Atrium

Pe lângă colecţia de debut „Numele poetului”, precum şi cea pentru poeţi consacraţi (de obicei antologii), titulată „Cantos”, editura a găsit de cuviinţă să propună începând cu anul 2015 o a treia cale de acces a Poeziei către Cititor, pentru autorii aflaţi pe podul liric dintre Alfa şi Omega…

By |2022-08-16T19:34:20+03:00octombrie 6th, 2016|Colecţii|Comentariile sunt închise pentru Atrium

Ananta. Studii transdisciplinare

Colecţia „Ananta. Studii transdisciplinare” este una din cele mai noi şi mai importante colecţii ale editurii Junimea, care răspunde noilor orientări generate de fenomenul globalizării şi efectelor teoretice şi practice ale acesteia. Dezvoltarea mecanicii cuantice şi a fizicii particulelor a declanşat o adevărată revoluţie în istoria secolului XX. Plecând de la aceste schimbări esenţiale, Basarab

By |2022-08-16T19:18:00+03:00octombrie 6th, 2016|Colecţii|0 Comentarii

Biblioteca Iaşi

Colecţia cuprinde cărţi despre Iaşi şi împrejurimi (amintiri, documente relevante, pagini mai puţin cunoscute, reeditări). În parteneriat cu Direcția Judeţeană pentru Cultură Iași. Coordonatori: Ioan HOLBAN, Lucian VASILIU Vizitați librăria pentru lista de cărți 

By |2022-08-16T19:45:35+03:00octombrie 6th, 2016|Colecţii|0 Comentarii

Cuvinte migratoare

Colecţie nouă de poezie, în completarea celorlalte trei („Numele poetului” – debut; „Atrium”; „Cantos”), dedicată poeţilor traduşi în limba română, precum şi celor tălmăciţi în limbi străine, inclusiv în ediţii bilingve. Coordonatori: Simona MODREANU, Lucian VASILIU Vizitați librăria pentru lista de cărți 

By |2022-08-16T20:01:46+03:00octombrie 6th, 2016|Carţi, Colecţii|0 Comentarii

Colocvialia

Colecţie relaxată, cuprinzând teme diverse: dicţionare accesibile, teatru, cinema, lingvistică pe înţelesul tuturor, gastronomie, sport, şah ş.a. Coordonatori: Ioan RĂDUCEA, Lucian VASILIU Vizitați librăria pentru lista de cărți 

By |2022-08-16T20:37:02+03:00octombrie 6th, 2016|Colecţii|0 Comentarii

Efigii

Colecţia cuprinde istorie şi critică literară, teze de doctorat, profiluri literare ş.a. Coordonatori: Elvira SOROHAN, Șerban AXINTE, Bogdan CREŢU Vizitați librăria pentru lista de cărți 

By |2022-08-16T20:33:01+03:00octombrie 6th, 2016|Colecţii|0 Comentarii

Dialog XXI

Colecţia cuprinde convorbiri, interviuri, dialoguri culturale. Coordonatori: Nicolae BUSUIOC, Grigore ILISEI, Lucian VASILIU Vizitați librăria pentru lista de cărți 

By |2022-08-16T20:41:05+03:00octombrie 6th, 2016|Colecţii|0 Comentarii

Eminesciana. Bibliofil

Cuprinde volume de versuri traduse în limbi de circulaţie universală. Coordonatori: Simona MODREANU, Lucian VASILIU Vizitați librăria pentru lista de cărți 

By |2022-08-16T21:19:09+03:00octombrie 6th, 2016|Colecţii|Comentariile sunt închise pentru Eminesciana. Bibliofil

Eminesciana

Cu siguranță cel mai cunoscut și apreciat brand de colecție al Junimii, Eminesciana își propune să promoveze, în continuare, studii și documente referitoare la inepuizabila moștenire culturală eminesciană. Coordonatori: acad. Mihai CIMPOI (Chișinău), acad. Eugen SIMION, Theodor CODREANU, Valentin COȘEREANU, Simona MODREANU, Doru SCĂRLĂTESCU Vizitați librăria pentru lista de cărți 

By |2022-08-16T20:54:48+03:00octombrie 6th, 2016|Colecţii|0 Comentarii

Epica

Colecţia cuprinde proză clasică, dar şi contemporană. Coordonatori: Ioan HOLBAN, Eugen URICARU Vizitați librăria pentru lista de cărți 

By |2022-08-16T21:26:00+03:00octombrie 6th, 2016|Colecţii|0 Comentarii

Istoricul Junimii

Junimea a fost un curent cultural și literar, dar și o asociație culturală înființată la Iași în anul 1863 de către Iacob Negruzzi, Petre Carp, Vasile Pogor, Theodor Rosetti, Vasile Pogor și Titu Maiorescu.

Un curent literar este adeseori o simplă construcție istorică, rezultatul însumării mai multor opere și figuri, atribuite de cercetătorii acelorași înrâuriri și subsumate acelorași idealuri. Multă vreme după ce oamenii și creațiile lor au încetat să ocupe scena epocii lor și răsunetul lor s-a stins, istoricii descoperă filiații și afinități, grupând în interiorul aceluiași curent opere create în neatârnare și personalități care nu s-au cunoscut sau care s-au putut opune.

Fără îndoială că nu acesta este cazul „Junimii”. Sarcina istoricului care își propune să studieze dezvoltarea acestui important curent este ușurată de faptul că încă de la început el se sprijină pe consensul mai multor voințe și că tot timpul o puternică personalitate îl domină. În afară de aceasta, „Junimea” nu este numai un curent cultural și literar, dar și o asociație.

Ea însă nu a luat naștere printr-un act formal (asemenea Academiei Române, întemeiată cam în aceeași vreme în București) și nu s-a menținut după legile exterioare, dar acceptate ale tuturor corpurilor constituite. „Junimea” n-a fost atât o societate, cât o comunitate de interese culturale dar și socio-politice. Junimea mai înseamna și un cenaclu literar, o tipografie și un sistem de librării.

Apariția ei se datorează afinității viu resimțite dintre personalitățile întemeietorilor. Ea se menține apoi o perioadă îndelungată prin funcțiunea atracțiilor și respingerilor care alcătuiesc caracteristica modului de a trăi și a se dezvolta. Vechea deviză franceză potrivit căreia “Intră cine vrea, rămâne cine poate” este și aceea pe care asociația ieșeana o adoptă pentru sine.

Desigur, nu numai instinctul vieții menține unitatea „Junimii” în decursul existentei ei. Asociația dorește să-și dea o oarecare bază materială și o anumită ordine sistematică a lucrărilor, câștigă noi membri, se îngrijește de formarea noilor generații și poartă polemici colective. Dar peste tot ce constituie în viață „Junimea”, produsul deliberat al voinței de a se organiza, plutește duhul unei înțelegeri comune a societății, a culturii, a literaturii, iar cea dintâi sarcină a istoricului este să-l extragă și să-l arate lucrând în opere și oameni.

Go to Top