Editura Junimea

Acasa|Editura Junimea

About Editura Junimea

Autorul nu are detalii introduse, deocamdata.
So far Editura Junimea has created 749 blog entries.

Iniţiere în arta cunoaşterii poetice

Ars docendi. Ortoepie şi Ortopedie. Arta de a învăţa presupune mai întâi arta de a scrie şi arta de a citi. Concomitente, cele două iniţieri nu pot fi despărţite. Ambele fiind la fel de primejdioase, dacă nu sunt însuşite în litera şi în duhul lor, fără a le stâlci, fără a le altera înţelesul inerent.

By |2021-02-01T20:50:05+02:00februarie 1st, 2021|Dosar de presă|0 Comentarii

Recuperări

Gheorghe Vidican, poetul de la Oradea, a debutat în 1994 cu volumul Singurătatea candelabrului, publicând apoi, după 2003 (după ce a împlinit, așadar, vârsta de cincizeci de ani) numeroase culegeri de versuri. Despre cea din 2016, Urma lui Ulysses, mi-am exprimat părerea la timpul potrivit și, parcurgând recentul volum al lui Gheorghe Vidican, Înflorirea frigului

By |2021-02-01T20:47:25+02:00februarie 1st, 2021|Dosar de presă|0 Comentarii

O invitație la relectură

Nu se poate spune că știm prea multe despre Costache Conachi și epoca sa: o epocă tulbure, aparținând deopotrivă „lumii vechi”, fanariote, cu ale cărei ultime două-trei decenii coincide, și celei „noi”, de transformări structurale care, după 1830, aveau să ducă la edificarea României moderne. Opera lui Conachi este ceva mai cunoscută decât biografia scriitorului.

By |2021-02-01T20:32:52+02:00februarie 1st, 2021|Dosar de presă|0 Comentarii

Ion Fercu şi prietenul său, Dostoievski

În urmă cu mai bine de trei ani, discutam cu Ion Fercu despre rubrica sa „de cursă lungă” din Revista „Ateneu”: vreme de peste un deceniu cercetase „Prin subteranele dostoievskiene” fiecare nuanţă literară, filosofică, pedagogică, politică sau teologică a geniului culturii ruse, Feodor Mihailovici Dostoievski. Nevenindu-ne să credem că rubrica atinsese o longevitate demnă de

By |2021-02-01T20:14:49+02:00februarie 1st, 2021|Dosar de presă|0 Comentarii

comPresa revistelor

[...] Așa că deschidem numărul proaspăt din Scriptor din care, subiectiv, vă sugerăm odihna ochiului pe Poemul desenat al lui Dragoș Pătrașcu, dar și pe poemele scrise, semnate de Gabriel Chifu, Dumitru Chioaru, Marian Drăghici, Ion Mureșan, Dan Stanca, o adevărată chintă royală! Și ca să nu trecem doar cu semnalarea, iată și o mostră

By |2021-02-01T20:12:44+02:00februarie 1st, 2021|Dosar de presă|0 Comentarii

Cărţi noi

[...] O editură care funcţionează cu motoarele turate la maximum, nepărând să resimtă efectele crizei sanitare ce a afectat grav piaţa cărţii, este Editura Junimea din Iaşi. Recent, am primit la redacţie un nou pachet de cărţi conţinând titluri noi. Le consemnăm: în Colecţia Exit, Nicu Gavriluţă publică volumul Viata, un ritual iniţiatic. în Colecţia

By |2021-02-01T20:09:13+02:00februarie 1st, 2021|Dosar de presă|0 Comentarii

Arta de a fi prezent

Impresia pe care o degajă majoritatea versurilor din cuprinsul volumului Comunitatea artistică (Editura Junimea, 2020), scris de Adrian Alui Gheorghe, este că ele ar încerca să justifice rostul în lume al poetului nedumerit și dezorientat în privința opțiunilor existențiale. Singura satisfacție ar ține de mica sa parte de contribuție la adâncirea sentimentului de zădărnicie care leagă

By |2021-02-01T20:06:47+02:00februarie 1st, 2021|Dosar de presă|0 Comentarii

De la „fuga de sine”, la „fuga spre sine”

E greu de încadrat volumul „Efectul îndelungat al pasiunilor de tinerețe” (Editura „Junimea”, 2019) semnat de Adrian G. Romila, pentru că este deopotrivă memorialistic, reflexiv, jurnal de lectură și jurnal de idei. Cartea se citește pe nerăsuflate deoarece experiența intelectualului se întâlnește cu observarea realității imediate, amănuntele semnificative se transformă în mărturisiri credibile, provocatoare adesea.

By |2021-02-01T20:03:56+02:00februarie 1st, 2021|Dosar de presă|0 Comentarii

Elegia timpului care a devenit trecut

S-a mai observat, de către critici, prezența unui anume arghezianism în textura poeziei lui Gabriel Chifu. Poetul însuși, adept al sintezei, al deschiderii către o pluralitate de modele, a revenit adesea, în ultimul timp, asupra reperului Arghezi, pe care-l consideră pe bună dreptate drept cel mai important poet român al secolului XX. Însă, dincolo de perspectiva metafizică

By |2021-02-01T20:00:07+02:00februarie 1st, 2021|Dosar de presă|0 Comentarii

În „comunitatea artistică”

Deşi şi-a negat, fie şi cu o jumătate de gură, poezia scrisă înainte de cea publicată în Îngerul căzut (2001), amintindu-şi tribulaţiile cu cenzura din preajma debutului, Adrian Alui Gheorghe şi-a retipărit totuşi, în Opera poetică (2016), şi versurile din primele trei plachete, destul de consistente, apărute mai înainte (Poeme în alb-negru, 1987, Intimitatea absentei,

By |2021-02-01T19:57:20+02:00februarie 1st, 2021|Dosar de presă|0 Comentarii

Limitarea desăvârșirii

Pentru a se plusa la „impresia artistică“, este foarte important ca un poet să știe cum să ordoneze materia unui volum. Prima și ultima poezie ar trebui să fie cele mai reușite (sau considerate a fi astfel), iar în această privință Nicolae Panaite a comis o eroare tactică în alcătuirea volumului Ziua verde (Ed. Junimea,

By |2021-02-01T19:52:07+02:00februarie 1st, 2021|Dosar de presă|0 Comentarii

Povestiri dobrogene!

Prozele scurte semnate de Ioan Florin Stanciu (Timpul posibil, Editura Junimea, 2019), cu sau fără legătură explicită cu materia romanelor publicate de acest autor (de importanță reală, adică mult mai mare decât faima de după…), reîntăresc discuții ce s-au făcut frecvent despre statutul povestirii ca specie epică de mai mica anvergură. Când se ivește prilejul,

By |2021-02-01T19:49:26+02:00februarie 1st, 2021|Dosar de presă|0 Comentarii

Istoricul Junimii

Junimea a fost un curent cultural și literar, dar și o asociație culturală înființată la Iași în anul 1863 de către Iacob Negruzzi, Petre Carp, Vasile Pogor, Theodor Rosetti, Vasile Pogor și Titu Maiorescu.

Un curent literar este adeseori o simplă construcție istorică, rezultatul însumării mai multor opere și figuri, atribuite de cercetătorii acelorași înrâuriri și subsumate acelorași idealuri. Multă vreme după ce oamenii și creațiile lor au încetat să ocupe scena epocii lor și răsunetul lor s-a stins, istoricii descoperă filiații și afinități, grupând în interiorul aceluiași curent opere create în neatârnare și personalități care nu s-au cunoscut sau care s-au putut opune.

Fără îndoială că nu acesta este cazul „Junimii”. Sarcina istoricului care își propune să studieze dezvoltarea acestui important curent este ușurată de faptul că încă de la început el se sprijină pe consensul mai multor voințe și că tot timpul o puternică personalitate îl domină. În afară de aceasta, „Junimea” nu este numai un curent cultural și literar, dar și o asociație.

Ea însă nu a luat naștere printr-un act formal (asemenea Academiei Române, întemeiată cam în aceeași vreme în București) și nu s-a menținut după legile exterioare, dar acceptate ale tuturor corpurilor constituite. „Junimea” n-a fost atât o societate, cât o comunitate de interese culturale dar și socio-politice. Junimea mai înseamna și un cenaclu literar, o tipografie și un sistem de librării.

Apariția ei se datorează afinității viu resimțite dintre personalitățile întemeietorilor. Ea se menține apoi o perioadă îndelungată prin funcțiunea atracțiilor și respingerilor care alcătuiesc caracteristica modului de a trăi și a se dezvolta. Vechea deviză franceză potrivit căreia „Intră cine vrea, rămâne cine poate” este și aceea pe care asociația ieșeana o adoptă pentru sine.

Desigur, nu numai instinctul vieții menține unitatea „Junimii” în decursul existentei ei. Asociația dorește să-și dea o oarecare bază materială și o anumită ordine sistematică a lucrărilor, câștigă noi membri, se îngrijește de formarea noilor generații și poartă polemici colective. Dar peste tot ce constituie în viață „Junimea”, produsul deliberat al voinței de a se organiza, plutește duhul unei înțelegeri comune a societății, a culturii, a literaturii, iar cea dintâi sarcină a istoricului este să-l extragă și să-l arate lucrând în opere și oameni.

Go to Top