Editura JUNIMEA și revista SCRIPTOR 
vă invită să participați la edițiile Clubului de promovare a lecturii,
dialogului cultural și spiritului civic.